Najlepszym czasem na projektowanie zieleni jest okres jesienno-zimowy – pozwala to na rozpoczęcie prac budowlanych od pierwszych dni wiosny.

Wykonujemy kompleksowe projekty zieleni obejmujące:

·         - Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji technicznej

        i przyrodniczej terenu;

·         - Koncepcje kompozycji ogrodu (układ komunikacyjny, rozmieszenie

        elementów małej architektury ogrodowej, umiejscowienie nasadzeń

        i trawników) przedstawione w postaci kolorowych planów i widoków;

·         - Projekt koncepcyjny ogrodu z dokładnym doborem roślinności, przebiegiem nawierzchni, umiejscowieniem i typem małej architektury,

        urządzeń wodnych i oświetlenia (plansza kolorowa);

·         - Projekt techniczny (wykonawczy) ogrodu wraz z opisem, zestawieniem

        materiałów i wytycznymi do pielęgnacji;

·         - Niezbędne projekty małej architektury ogrodowej